Przedszkole przyjazne dzieciom

Cennik

Od września 2020 roku w Przedszkolu obowiązuje stawka czesnego w wysokości 460 złotych.
 
Kwota ta obejmuje:

 • Realizację podstawy programowej – zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Troskliwą opiekę zaangażowanej i wykwalifikowanej kadry
 • Wszechstronny rozwój dziecka
 • Happy Kids – Język angielski - 1x w tygodniu
 • Zajęcia w asyście psa
 • Rytmikę - 2 x w tygodniu
 • Warsztaty z szycia-1 x
 • Zajęcia z piłką - PRZEDSZKOLIADA x 1 w tygodniu
 • Gimnastyka i muza dla malucha - 1 x tygodniu
 • Nowoczesne metody nauczania (do zapoznania się w zakładce "Program") 
 • Zajęcia indywidualne dla dzieci
 • Konsultacje i warsztaty dla rodziców
 • Imprezy okolicznościowe
 • Naukę przez zabawę
 
Rodzice mogą dokupić pakiet zajęć dodatkowych w cenie 120 złotych, które odbywać się będą w godzinach popołudniowych: język angielski,  taniec, szachy,  zajęcia z logopedą. Koszt pojedynczych zajęć to 35 zł.
    

 • Podstawowa wysokość opłaty wpisowej wynosi 250 zł. Jest to opłata bezzwrotna, jednorazowa.
 • Stawka żywieniowa (dzienna) wynosić będzie od września 2017 r. 13 zł. Podlega ona odliczeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
 • Dwa razy do roku Rodzice uiszczają opłatę na tzw. „wyprawkę” dla każdego dziecka w wysokości 150 zł, z której zakupowane są podręczniki i materiały plastyczne dla dziecka.
 • Za każde inne zajęcia dodatkowe (na życzenie rodziców), zwiększoną ich częstotliwość  (2-3 razy w tygodniu) lub charakter indywidualny zajęć koszt ponosi rodzic zgodnie ze stawką ustaloną przez przedszkole. Do utworzenia się grupy wymagana jest określona liczba osób - 10.
 
 Wpłaty należy uiszczać na konto bankowe:
Przedszkole Dzwoneczek
ul Oratoryjna 1
Lublin
71 1950 0001 2006 9781 2810 0002

Rekrutacja

 
Trwa rekrutacja na rok przedszkolny 2020/2021

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do pobrania i wypełnienia formularza.

Formularz do pobrania w wersji word

Formularz do pobrania w wersji pdf

Rodzice dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie ponoszą żadnych opłat. Ponadto dziecko otrzymuje pełen pakiet zajęć terapeutycznych z pedagogiem specjalnym, psychologiem, logopedą i inne terapie dostosowane do jego  indywidualnych potrzeb.