Przedszkole przyjazne dzieciom

Nasza kadra to wykwalifikowani nauczyciele, którzy traktują pracę z dziećmi jako przyjemność i spełnienie.

Dyrektor przedszkola

mgr Agnieszka Cimek – dyrektor, w Dzwoneczku zajmuje się tymi drobiazgami, dzięki którym przedszkole może na co dzień sprawnie funkcjonować.

Pani Agnieszka jest pedagogiem z wykształcenia i zamiłowania. Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej, studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, studia z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia z zakresu diagnozy i terapii osób z autyzmem i zespołem Aspergera z elementami integracji sensorycznej w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie.  Jako wychowawca stara się ukazać przedszkolakom świat pełen szacunku i wzajemnej tolerancji. Uważa, że każde dziecko powinno być akceptowane i kochane, dlatego ważne jest dla niej indywidualne podejście do każdego dziecka – odkrywanie jego możliwości oraz wspólne pokonywanie słabości. Jest osobą pogodną, pełną energii, uśmiechniętą i cierpliwą, a zarazem wymagającą i wytrwałą. Wobec dzieci stara się być przyjazna i życzliwa, ale też konsekwentna. Zawsze odnosi się do Nich z szacunkiem i wyrozumiałością. W Dzwoneczku zajmuje się  tymi drobiazgami, dzięki którym nasze przedszkole może na co dzień sprawnie funkcjonować.

Aleksandra Paśnik – psycholog

Aleksandra Paśnik- absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia ( specjalność wspieranie jakości życia ) oraz studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna ( specjalność resocjalizacja oraz pedagogika opiekuńczo wychowawcza ) ukończonych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Stypendystka stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dla najlepszych studentów. Doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno na uczelni jako członek Koła Naukowego Studentów Psychologii gdzie kierowała sekcja Arteterapii, a także w różnych wolontariatach jak „Akademia Przyszłości” czy w fundacji „Społeczne Szafiry”. W realizacji swoich zajęć Pani Aleksandra wykorzystuje elementy Arteterapii pomagające rozwijać wyobraźnie i myślenie abstrakcyjne u dzieci, elementy Treningu Umiejętności Społecznych obejmujące rozwijanie socjalizacji dzieci oraz naukę bezpiecznego funkcjonowania w codziennym życiu a także elementy grafomotoryki wpływające na usprawnienie motoryki małej. Prywatnie ogromna optymistka, wiecznie widząca we wszystkich dobro. Zawsze stara się roztaczać aurę ciepła i bezpieczeństwa. Miłośniczka książek które pochłania bez opamiętania a także bezpośrednia osoba uwielbiająca nawiązywać nowe relacje.

Nauczyciele i wychowawcy

mgr Agnieszka Targońska- Wychowawca w grupie Mrówek

Pani Agnieszka już od liceum marzyła o pracy z dziećmi. Jednak jako młoda osoba podjęła decyzję o studiach na kierunku Ochrona Środowiska. Nie uważa tego jednak za błąd, bo dzięki temu zdobyła ogromną wiedzę oraz bagaż doświadczeń. Jako osoba, którą cechuje upór i determinacja ukończyła studia z tytułem magister inżynier. Kiedy po studiach przyszedł czas na poszukiwanie pracy, pani Agnieszka uświadomiła sobie, że nie jest w miejscu, w którym chciałaby być. Decyzja o podjęciu studiów pedagogicznych przyszła szybko, ponieważ w głębi serca czuła, że robi dobrze i nie pomyliła się. Teraz, kiedy codziennie patrzy na tą szczerą radość i buzie, na których maluje się uśmiech oraz ciekawość i niewymuszoną chęć przyswajania coraz to nowych informacji wie, że dopiero teraz jest tu, gdzie być powinna. Marzenia to coś, o co należy walczyć. Uczmy nasze dzieci, aby w życiu robić to, co się kocha.

Emilia Rogalska – pomoc nauczyciela w grupie Żuczków

Pani Emilia jest absolwentem Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych. Jest osobą ciepłą, otwartą, uśmiechniętą. Czynnie udziela się jako wolontariusz Grupy Pomocy Humanitarnej PCK Lublin gdzie zajmuje stanowisko członka zarządu. Pani Emilka pomaga pani Magdzie w grupie Żuczków, a  razem z panią Kasią dba o smaczne posiłki  oraz porządek w naszym przedszkolu.

Katarzyna Rabczuk – pomoc nauczyciela w grupie Mrówek

Pani Katarzyna z zawodu jest kucharzem. Jest osoba miłą, ciepłą, cierpliwa, lubiącą pracę z dziećmi. W przedszkolu dba o to, aby brzuszki naszych dzieciaczków były pełne,  a sale czyste i uporządkowane.

Sandra Chojda – nauczyciel wspomagający w grupie Biedronek

Ukończyła studia magisterskie na kierunku: pedagogika specjalna o specjalności edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i trudnościami w uczeniu się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej na PWSZ w Zamościu. Również  ukończyła studium o kierunku opiekun medyczny. Prywatnie jest mamą 5letniego Antosia i 7 miesięcznej Alicji. Kieruje się dobrem dzieci, zwraca szczególną uwagę na rozwój małej i dużej motoryki u przedszkolaków. Praca z dziećmi daje jej wielką satysfakcję – spełnia się zawodowo.

mgr Magdalena Ferenc – wychowawca w grupie Żuczków

Pani  Magdalena  ukończyła  studia licencjackie na kierunku  pedagogika o specjalności  animacja  kultury z arteterapią,  studia  magisterskie  na  kierunku  pedagogika o  specjalności pedagogika  rodziny z poradnictwem pedagogicznym  oraz  studia podyplomowe  z  edukacji wczesnoszkolnej  i przedszkolnej. W pracy  z dziećmi  kieruje  się   indywidualnym  podejściem   i  chęcią   stworzenia  życzliwej  i  rodzinnej  atmosfery dla  wszystkich  przedszkolaków. Jest osobą bardzo kreatywną i pomysłową. Cechuje ją duża odpowiedzialność i konsekwencja w działaniu.

Dominika Wójtowicz – wychowawca w grupie Biedronek

Pani Dominika jest absolwentką studiów licencjackich na kierunku pedagogika (specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Obecnie studiuje na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Collegium Humanum. Jest osobą pogodną, uśmiechniętą i cierpliwą. Łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi. Do każdego z nich podchodzi w indywidualny sposób. Pani Dominika od najmłodszych lat jest członkiem zespołu muzycznego gdzie nauczyła się gry na pianinie, flecie prostym oraz skrzypcach. Wczesne obcowanie z muzyką rzutuje na dalsze życie małego człowieka, dlatego stara się w swojej pracy umuzykalniać dzieci i pokazać im piękno muzyki.