Przedszkole przyjazne dzieciom

Cennik

Od września 2024 roku w Przedszkolu obowiązuje stawka czesnego w wysokości 600 złotych.

Zajęcia dodatkowe:
 • Język angielski
 • Rytmika
 • Robotyka
 • Piłka nożna i piłka ręczna – zajęcia prowadzone przez zawodników Motor Lublin
  i zawodniczki MKS FUn Floor Perła Lublin
 • Zajęcia cyrkowe
 • Warsztaty szycia
 • Dogoterapia
 • Eksperymentownia – zajęcia doświadczalne dla dzieci
 • Taniec i gimnastyka
 • Psycholog
 • Logopeda
 • Pedagog Specjalny
 • Podstawowa wysokość opłaty wpisowej wynosi 400 zł. Jest to opłata bezzwrotna, jednorazowa.
 • Stawka żywieniowa (dzienna) wynosi 15 zł. Podlega ona odliczeniu w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
 • Dwa razy do roku Rodzice uiszczają opłatę na tzw. „wyprawkę” dla każdego dziecka w wysokości 175 zł, z której zakupowane są podręczniki i materiały plastyczne dla dziecka.
 • Za każde inne zajęcia dodatkowe (na życzenie rodziców), zwiększoną ich częstotliwość lub charakter indywidualny zajęć koszt ponosi rodzic zgodnie ze stawką ustaloną przez przedszkole. Do utworzenia się grupy wymagana jest określona liczba osób – 12. Zajęcia dodatkowe obowiazujące aktualnie : j.angielski, rytmika, taniec i aerobik dla malucha, przedszkoliada, warsztaty bębniarskie, zajęcia cyrkowe, warsztaty szycia, dogoterapia, warsztaty kulinarne
 • Oferujemy zajęcia z logopedą, psychologiem i pedagogiem specjalnym w razie potrzeby

Wpłaty należy uiszczać na konto bankowe:

Przedszkole Dzwoneczek
ul Oratoryjna 1
Lublin
17 8689 0007 0009 8241 2000 0010

Rekrutacja

Trwa rekrutacja na rok przedszkolny 2024/2025

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do pobrania i wypełnienia formularza.
Formularz do pobrania w wersji word

Formularz do pobrania w wersji pdf

Wysokość czesnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 250 zł. Ponadto dziecko otrzymuje pełen pakiet zajęć terapeutycznych z pedagogiem specjalnym, psychologiem, logopedą i inne terapie dostosowane do jego  indywidualnych potrzeb ( terapia integracji sensorycznej, terapia ręki, trening umiejętności społecznych, muzykoterapia, arteterapia).