Przedszkole przyjazne dzieciom

w godzinach: 6.30 - 8.30

– czas przyprowadzania dzieci do przedszkola

– zabawy integracyjne – praca indywidualna nauczyciela z dzieckiem

w godzinach: 8.30 - 9.00
– przygotowanie do śniadania

– śniadanie

w godzinach: 9.00 - 10.30
zajęcia dydaktyczne poszczególnych grup wynikające z podstawy programowej
w godzinach: 10.30
drugie śniadanie
w godzinach: 11.00 - 12:00
– zabawy na świeżym powietrzu

– zajęcia dodatkowe

w godzinach: 12.00 – 13.00
obiad
w godzinach: 13.00 – 14.00
– zajęcia relaksacyjne, wyciszające po posiłku

– słuchanie muzyki, czytanie bajek

– zabawy integracyjne

w godzinach: 14.00
podwieczorek
w godzinach: 14.30
– gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery

– gry i zabawy organizowane przez wychowawcę

w godzinach: 15.30 - 17.00
czas odbierania dzieci przez rodziców